Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


Categorieën
Zoeken op bestemming.

Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden, dat bindend is voor burgers. Het bestaat uit een plankaart,...
Termen en begrippen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 3.9

Van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven is sprake wanneer het woongebruik in strijd is met de bestemmingsvoorschriften van de recreatieve bestemming. Hierbij gaat het niet om de duur van...
Tweede woning - 01/01/1970 - Relevantie 2.8

De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook...
Termen en begrippen, Verkopen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 2.3

Het kan voorkomen dat u extra gemaakte kosten moet betalen, de zogenaamde 'verschotten'. De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar factoren die de waarde van een huis kunnen...
Taxatie, Verkopen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 2.2

Ruilen van een woning kan een geschikte manier zijn om een woning te vinden die beter aan uw wensen voldoet dan uw huidige woning. Om van woning te kunnen ruilen, hebt u echter altijd toestemming...
Termen en begrippen, Huren - 01/01/1970 - Relevantie 2.2

Gemeenten en provincies krijgen meer ruimte om recreatiewoningen een woonbestemming te geven. Met dit voorstel wil minister Dekker een oplossing bieden voor het probleem dat in veel gemeenten...
Nieuws, Tweede woning - 01/01/1970 - Relevantie 1.3

Als u wilt bouwen zijn er veel zaken waar u rekening mee moet houden. De belangrijkste wet op het gebied van bouwen is de Woningwet. Deze wet bevat veel regels waaraan u moet voldoen en bepaalt,...
Kopen, Verbouwen / bouwen - 01/01/1970 - Relevantie 1.1

Met verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek. A. Voldoen van de huurprijs (art. 7:212 BW): het gaat hierbij om een fatale termijn (art. 6:83 sub a BW), waarbij het verzuim automatisch...
Termen en begrippen, Huren, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 1.1

De Woningwet kent twee soorten bouwvergunningen: de reguliere en de lichte bouwvergunning. Voor beide soorten van bouwvergunningen geldt dat, indien een bouwvergunning wordt aangevraagd, door de...
Verbouwen / bouwen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 0.8

1. Wat staat er in een standaard huurovereenkomst? 2. Welke regels zijn verder van toepassing? 3. Wat gebeurt er als de afgesproken huurperiode is verstreken? 4. Kan de (aanvangs)huurprijs...
Huren, Huurtoeslagen - 01/01/1970 - Relevantie 0.6