Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


Categorieën
Zoeken op waarde.

De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen....
Termen en begrippen, Verkopen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 3.9

De zontoetredingsfactor of ZTA-waarde van een raam of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zonnestraling (zowel directe als diffuse straling)....
Termen en begrippen, Energie, Verbouwen / bouwen - 01/01/1970 - Relevantie 3.3

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker...
Termen en begrippen, Verkopen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 3.2

Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een...
Termen en begrippen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 3.2

De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook...
Termen en begrippen, Verkopen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 3.0

Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die: het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken; het maximum aangeeft tot waar schade wordt...
Termen en begrippen, Verzekeringen - 01/01/1970 - Relevantie 2.8

Nu de woningmarkt een stuk onstuimiger wordt duiken er allerlei wilde theorieën op over WOZ waardes. Ik heb al eerder over WOZ waardes geschreven op dit blog, maar dit onderwerp verdient het om...
Nieuws - 01/01/1970 - Relevantie 2.8

Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door...
Termen en begrippen, Verkopen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 2.7

Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken. Als u een pand koopt, bent...
Termen en begrippen, Hypotheek - 01/01/1970 - Relevantie 2.5

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De OZB bestaat uit twee verschillende belastingen: de...
Termen en begrippen, Hypotheek, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 2.3

Huizenbezitters betalen vaak jarenlang onnodig te veel aan hypotheekrente. De hypotheeklasten kunnen in veel gevallen ruim 500 euro per jaar lager uitvallen. Dat blijkt uit onderzoek door...
Nieuws, Hypotheek, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 2.1

Als u een woning wilt verbouwen, is het van belang eerst na te gaan of u een bouwvergunning van de gemeente nodig hebt. Bij het VROM kunt u snel zien of u een bouwvergunning nodig hebt. De...
Termen en begrippen, Verbouwen / bouwen, Onderhoud - 01/01/1970 - Relevantie 1.9

De overwaarde is het verschil tussen de verkoopopbrengst van de eigen woning en de eigenwoningschuld. De overwaarde wordt ook wel vervreemdingssaldo genoemd. Dit saldo kan positief of negatief zijn....
Termen en begrippen, Kopen, Verkopen - 01/01/1970 - Relevantie 1.8

Huuropbrengsten Wanneer je in je eigen woning een ruimte verhuurt, kan dat fiscale gevolgen hebben. Er zijn in hoofdzaak twee situaties: * de huuropbrengst valt onder de...
Huren, Kamers, Verhuren - 01/01/1970 - Relevantie 1.6

Het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ waarde. Eigenwoning...
Termen en begrippen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 1.6

Doelstelling van het taxatierapport is het bieden van beter inzicht in de kwaliteit van het te taxeren object als zekerheid-stelling bij een woning financiering. Aan het taxatierapport is altijd...
Taxatie, Verkopen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 1.5

Nederlandse bezitters van een koopwoning zijn over het algemeen zeer tevreden met hun huis. Gemiddeld geven ze hun eigen woning het rapportcijfer 7,9. Dat blijkt uit onderzoek van de Postbank, dat...
Nieuws, Verkopen, Interieur - 01/01/1970 - Relevantie 1.5

Of u een bestaande woning koopt of een nieuwbouw-woning, maakt misschien wel meer uit dan u denkt. We zetten helder de voor- en nadelen van een compleet nieuw huis ten opzichte van een bestaand huis...
Kopen, Verkopen - 01/01/1970 - Relevantie 1.4

Het kan voorkomen dat u extra gemaakte kosten moet betalen, de zogenaamde 'verschotten'. De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar factoren die de waarde van een huis kunnen...
Taxatie, Verkopen, Kopen - 01/01/1970 - Relevantie 1.4

Afkoopwaarde is de waarde die verzekeringen hebben op de datum van verdeling of een andere datum (peildatum). Het kapitaal dat u opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek...
Termen en begrippen, Hypotheek, Verkopen - 01/01/1970 - Relevantie 1.4