Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren

Woningruil

Relevante categorieënZoeken op tags


Ruilen van een woning kan een geschikte manier zijn om een woning te vinden die beter aan uw wensen voldoet dan uw huidige woning. Om van woning te kunnen ruilen, hebt u echter altijd toestemming nodig van de verhuurder en meestal ook van de gemeente.

Wat is woningruil en wat niet?
Woningruil is een overeenkomst tussen twee of meer legale hoofdhuurders om zich daad­werkelijk in elkaars woningen te vestigen. Het moet om echte woningruil gaan, dat wil zeggen:

* U kunt alleen van woning ruilen met iemand die zelfstandig woont, niet met iemand die inwoont.
* Er mag geen woning bij de ruil betrokken zijn die al leeg is. Ook mag er na de ruil geen woning leeg achter­blijven.
* U krijgt geen toestemming voor woningruil wanneer een van de betrokken huishou­dens op het moment van indiening van de ruilaanvraag al een woning heeft gekocht, gehuurd of toegewezen gekregen die niet bij de ruil is betrokken. Dit geldt ook wan­neer slechts een 'voorlopig' koopcontract voor een andere woning is gesloten.

Als het niet om een echte woningruil gaat, dan loopt u het risico dat de gemeente een ontruimings­procedure begint.

Waar moet u op letten?

Huisvestigingsverguning
Voor huurwoningen met een rekenhuur tot € 508,92 is een huisvestingsvergunning nodig, ook als u de woning door woningruil verkrijgt. U mag de woning pas betrekken als u schriftelijk bericht heeft ontvangen van de Dienst Wonen dat u de huisvestingsvergunning krijgt.

Alleen woningen in Amsterdam-Zuidoost (m.u.v. Driemond) en woningen met een rekenhuur van meer dan € 508,92 per maand zijn vrij. Dat wil zeggen: u mag daar zonder meer huren en u hebt geen huisvestingsvergunning nodig.

Bijzondere woningen
Sommige woningen hebben een bijzondere bestemming zoals voor invaliden aangepaste woningen, bejaardenhofwoningen, aanleun­woningen, wisselwoningen, bedrijfswoningen, of woningen die op de nominatie staan gesloopt of gerenoveerd te worden. In principe is woningruil waarbij een dergelijke woning is betrokken, niet toegestaan. Woningruil is echter wel mogelijk als de ruilkandidaat in aanmerking komt voor de woning met bijzondere bestemming.

Bron: Algemeen - Gelezen: 9134x - 01/01/1970 - [Omhoog]