Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren

Huurcommissie

Relevante categorieënZoeken op tags


De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. De leden van de commissie werken meestal bij huurdersverenigingen (huurdersleden) en een woningbouwvereniging of als makelaar (verhuurdersleden). In een Huurcommissie zit een gelijk aantal huurders- en verhuurdersleden. Er zijn 59 Huurcommissies, ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat van de Huurcommissies is onderdeel van VROM.

1. Wat doet de Huurcommissie?
2. Wat doet de Huurcommissie niet?
3. Wat zijn de procedures bij de Huurcommissie?
4. Hoe wordt de onafhankelijkheid van de Huurcommissie gewaarborgd?
5. Kan ik bij de Huurcommissie ook terecht voor informatie?
6. Overige vragen en antwoorden

1. Wat doet de Huurcommissie?
De Huurcommissie kan onder meer uitspraak doen over:

* een all-inprijs;
* geschillen over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten of de hoogte van het voorschot van de servicekosten;
* de huurprijs is hoger dan de maximale huurprijsgrens en de huurder wil huurverlaging;
* het huurcontract bestaat nog geen zes maanden en de huurder wil de hoogte van de huurprijs en/of de onderhoudstoestand laten toetsen;
* de huurder dient een bezwaarschrift in bij de verhuurder tegen het (jaarlijkse) voorstel tot huurverhoging. Als huurder en verhuurder er niet uitkomen, dan kan de verhuurder een verzoekschrift bij de Huurcommissie indienen;
* de huurder betaalt de huurverhoging niet en is het ook na de rappelbrief van de verhuurder nog steeds niet eens met de huurverhoging. De huurder kan een verzoekschrift indienen bij de Huurcommissie;
* ernstige onderhoudsgebreken door nalatigheid van de verhuurder.

2. Wat doet de Huurcommissie niet?
Er zijn zaken die wel vallen onder de regels van huur en verhuur van woonruimten, maar waarvoor u niet bij de Huurcommissie terecht kan. Hiervoor kunnen andere instanties worden ingeschakeld.

* Het zoeken naar een nieuwe woning: de gemeente, een woningbouwcorporatie of makelaar;
* Vragen over bedrijfsruimten: de Kamer van Koophandel ( http://www.kamervankoophandel.nl );
* Het opzeggen van de huur: het juridisch loket http://www.hetjl.nl of sociaal raadslieden ( http://www.sociaalraadslieden.nl ). Een verhuurder kan terecht bij een advocaat;
* Aanvragen van huurtoeslag: zie Belastingdienst/toeslagen (http://www.toeslagen.nl );
* Vragen over burenoverlast: de politie. Burenoverlast kan ook worden gemeld bij de verhuurder;
* Algemene vragen over huurcontracten: het juridisch loket (http://www.hetjl.nl) of een advocaat;
* Het verhelpen van onderhoudsgebreken; de verhuurder, gemeente of het juridisch loket. De Huurcommissie kan de verhuurder niet verplichten tot het verhelpen van onderhoudsgebreken.

Als de huurprijs bij het aangaan van het huurcontract, boven een bepaald bedrag ligt, dan is de woonruimte geliberaliseerd en zijn het puntensysteem en de maximale huurprijsgrenzen niet van toepassing. In dit geval kan er geen beroep worden gedaan op de Huurcommissie. Wel kan de huurder de eerste zes maanden nadat een huurovereenkomst is ingegaan de huurprijs laten toetsen. Op grond van het puntensysteem wordt dan bepaald wat de maximale huurprijs is. Het kan gebeuren dat de Huurcommissie dan een maximale huurprijs vaststelt die onder de liberalisatiegrens ligt. In dat geval is de woonruimte niet meer geliberaliseerd. Elk jaar wordt er een nieuwe liberalisatiegrens vastgesteld.
Voor meer informatie zie het dossier Huurovereenkomst: http://www.vrom.nl/huurovereenkomst

3. Wat zijn de procedures bij de Huurcommissie?
Lees de vragen en antwoorden over de procedures bij de Huurcommissie.

4. Hoe wordt de onafhankelijkheid van de Huurcommissie gewaarborgd?
De Huurcommissie staat onder leiding van een door de Kroon benoemde voorzitter. De voorzitter vormt tijdens de hoorzitting samen met twee leden de Huurcommissie die een uitspraak doet in een procedure. Het ene lid is benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties en het andere lid op voordracht van de verhuurdersorganisaties.

5. Kan ik bij de Huurcommissie ook terecht voor informatie?
De Huurcommissie doet niet alleen uitspraken in geschillen over de huurprijs, onderhoudsgebreken en servicekosten. Zij geeft ook informatie over de regelgeving bij dit soort geschillen. Naast de internetsite, is informatie ook telefonisch en schriftelijk te verkrijgen. Tevens houden de voorlichters van de Huurcommissie spreekuur in de regio.

Bron: VROM - Gelezen: 13622x - 01/01/1970 - [Omhoog]