Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren

Huurgeschillen

Relevante categorieënZoeken op tags


Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?

U kunt naar de Huurcommissie met een geschil over de huurprijs van zelfstandige woonruimte, een kamer, woonwagen en/of standplaats. De Huurcommissie kan onder meer uitspraken doen over:

* toetsing aanvangshuurprijs;
* huurverlaging op grond van punten;
* huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken;
* huurverhoging na rappel (nieuw vanaf 1 juli 2006);
* all-inprijs;
* servicekosten;
* voorschot servicekosten;
* huurprijs na verbetering.

Ook voor informatie en advies over de regelgeving bij dit soort geschillen kunt u terecht bij de Huurcommissie.

Er zijn zaken die wel vallen onder de regels van huur en verhuur van woonruimten, maar waarvoor u niet bij de Huurcommissie terecht kan. Hiervoor kunnen andere instanties worden ingeschakeld. U kunt de Huurcommissie niet inschakelen bij een geschil of vragen over:

* De huur van bedrijfsruimten
Uitzondering hierop zijn enkele bedrijfsruimten die genoemd zijn in de Huurwet. Dit zijn meestal garages. In deze gevallen kan de commissie op verzoek advies geven over de betalingsverplichting van de huurder of over de redelijkheid van een huurverhoging.
* De huur van geliberaliseerde huurovereenkomsten
Wel kunt u de eerste zes maanden nadat de huurovereenkomst is ingegaan de huurprijs laten toetsen. Op grond van het puntensysteem wordt dan bepaald wat de maximale huurprijs is. Het kan gebeuren dat de Huurcommissie dan een maximale huurprijs vaststelt die onder de liberalisatiegrens ligt. In dat geval is de woonruimte niet meer geliberaliseerd. Elk jaar wordt er een nieuwe liberalisatiegrens vastgesteld.
* Het onderhoud van de woonruimte
U moet hiervoor naar uw verhuurder, gemeente of het juridisch loket.
* Het zoeken naar een nieuwe woning
U kunt de gemeente, een woningbouwcorporatie of makelaar inschakelen.
* Het opzeggen van de huur
Raadpleeg het juridisch loket of sociaal raadslieden. Een verhuurder kan terecht bij een advocaat.
* Aanvragen van huurtoeslag
Hiervoor kunt u terecht bij de Belastingdienst/toeslagen.
* Vragen over burenoverlast
U kunt de politie om hulp of advies vragen. Burenoverlast kan ook worden gemeld bij de verhuurder.
* Algemene vragen over huurcontracten
Raadpleeg het juridisch loket of een advocaat.

Bron: Postbus 51 - Gelezen: 12444x - 01/01/1970 - [Omhoog]