Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren

Leegstandswet

Relevante categorieënZoeken op tags


Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd. Doel hiervan is om de leegstand van woonruimte te verminderen door tijdelijke verhuur te vereenvoudigen. Er gelden echter strikte voorwaarden:

1. tijdelijk verhuur is alleen mogelijk bij:
- woonruimte in een gebouw;
- een koopwoning die nog nooit bewoond is geweest of een woning die door de eigenaar minimaal een jaar voorafgaand aan het tijdstip van leegstand bewoond is geweest;
- huurwoningen die gesloopt dan wel gerenoveerd gaan worden.

2. de eigenaar moet een vergunning aanvragen bij het College van B&W in de gemeente waar de woning is gelegen.

3. de vergunning voor leegstandswetverhuur wordt slechts verleend indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
- de woning moet leeg staan;
- van de vergunningverzoeker kan niet gevergd worden dat hij een normale huurovereenkomst sluit;
- de woning zal in voldoende mate worden bewoond;
- sloop c.q. vernieuwbouw zal binnen rdelijke termijn plaatsvinden
- de vernieuwbouw moet ingrijpend van aard zijn.

4. de vergunning geldt in principe voor 2 jaar. De eigenaar kan nu verlenging vragen tot 5 jaar.

5. op basis van de verleende vergunning wordt een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld. De overeenkomst moet tenminste 6 maanden duren. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van 3 maanden en voor de huurder geldt een termijn van minimaal 1 maand. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval als de looptijd van de vergunning is verstreken.

6. de maximaal toelaatbare huurprijs wordt vermeld in de vergunning van B&W. De prijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Het grote voordeel voor de eigenaar om zijn woning in het kader van de Leegstandswet te verhuren is dat hij niet geconfronteerd kan worden met de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk wetboek waar een huurder in andere gevallen wel een beroep op kan doen.

Bron: Leegstandwet - Gelezen: 32502x - 01/01/1970 - [Omhoog]