Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Kopen » Hypotheek

Wet Financiële Dienstverlening

Relevante categorieën


 » Kopen

Zoeken op tags


 » WFD
 » Wet
Wat houdt de WFD precies in?
WFD staat voor Wet Financiële Dienstverlening. De WFD schrijft richtlijnen voor met betrekking tot informatieverstrekking. Een financiële dienstverlener moet de consument goed en begrijpelijk informeren over het financiële product. Daarnaast schrijft de WFD eisen voor met betrekking tot de deskundigheid en betrouwbaarheid van de financiële dienstverlener.

Op wie is de WFD van toepassing?
De WFD geldt voor alle financiële dienstverleners: aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs, en voor alle financiële producten: betaal- en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek.

Wat betekent de WFD voor u als consument?
De WFD beschermt als het ware de consument bij het afnemen van een financieel product. De WFD zorgt ervoor dat u juiste en begrijpelijke informatie ontvangt over het financiële product. Ook behoedt de WFD u voor (te) hoge betalingsverplichtingen.

Wat verandert er?
Voor u als bestaande klant verandert er niets. Vraagt u een nieuw product aan dan zult u merken dat wij hoge eisen stellen aan de informatievoorziening over het financiële product. Dit geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor de bij ons aangesloten winkels.

Wie zorgt ervoor dat de regels van de WFD worden nageleefd?
Er is een toezichthouder, de AFM, die gaat kijken of de WFD-regels worden nageleefd. Is dat niet het geval, dan kan de AFM daartegen optreden. Bijvoorbeeld door het opleggen van een boete of, in het uiterste geval, het intrekken van de vergunning. www.afm.nl

Bron: Dante d'Oro - Gelezen: 6791x - 29/06/2007 - [Omhoog]