Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Kopen » Hypotheek

OZB - Onroerende zaakbelasting

Relevante categorieën


 » Kopen

Zoeken op tags


 » OZB
Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

De OZB bestaat uit twee verschillende belastingen: de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting.

Belastingplichtig voor de eigenarenbelasting is de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. Dat is degene die bij het kadaster staat ingeschreven met het meest verstrekkende genotsrecht.

Voor de gebruikersbelasting is belastingplichtig degene die de onroerende zaak gebruikt, al dan niet krachtens persoonlijk recht.

Vanaf 2006 is het gebruikersdeel voor woningen vervallen en bestaat de onroerendezaakbelasting alleen nog maar uit de eigenarenbelasting. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, bestaat de gebruikersbelasting dus nog wel.

De OZB is een zogenaamde tijdstipbelasting, waarbij uitsluitend de toestand per 1 januari bepalend is. Iedere wijziging nadien heeft geen invloed op de hoogte van de heffing.

Als heffingsgrondslag geldt de WOZ-waarde (WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken). Dit is de waarde in het economisch verkeer en wordt vanaf 2007 ieder jaar opnieuw bepaald. De waarde die moet worden bepaald is die welke aan een onroerende zaak dient te worden toegekend wanneer de volle en onbezwaarde eigendom aan de hoogstbiedende zou kunnen worden overgedragen. Voor niet-woningen (met uitzondering van rijksmonumenten) geldt dat de gecorrigeerde vervangingswaade de grondslag is indien deze hoger is dan de waarde in het economisch verkeer.

Om tot het te betalen OZB-bedrag te komen dient de WOZ-waarde te worden gedeeld door € 2500,-, afgerond op hele getallen naar beneden en daarna vermenigvuldigd met het tarief. Het tarief wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Rekenvoorbeeld:

* Een woning heeft met een WOZ-waarde van € 247.000,-
* Het OZB-tarief eigenaren woningen is vastgesteld op € 2,13
* Hieruit volgt een OZB van € 247.000,- / € 2500,- = 98 ==> 98 x € 2,13 = € 208,-

Alle gemeenten in Nederland heffen de OZB. Het beslaat zo'n 8% van de totale gemeentelijke inkomsten per jaar.

Gelezen: 28338x - 30/06/2007 - [Omhoog]