Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Kopen » Hypotheek

Wat is bouwrente? Is deze aftrekbaar?

Relevante categorieën


 » Kopen

Zoeken op tags


 » Depot
Bouwrente komt in verschillende vormen voor en wordt fiscaal op verschillende manieren behandeld. Aan de hand van een voorbeeld zullen wij het begrip "bouwrente" en de verschillende vormen toelichten.

Stel je koopt een nieuwbouwwoning op 1 januari. Het is een woning in een project waarvan de bouw al op 1 november voorafgaand is gestart.
De hypotheekakte wordt op 1 maart getekend en de oplevering is op 1 december.
In de koopsom van de woning is een bedrag aan rente opgenomen van 1 november tot 1 januari. Die rente ben je verschuldigd aan de aannemer. Deze is immers al op 1 november begonnen met bouwen en heeft de grond van de gemeente moeten kopen.
Deze rente heet "bouwrente" en is fiscaal niet aftrekbaar.

Van 1 januari tot 1 maart betaal je ook rente aan de aannemer. Hij bouwt tenslotte door en moet de bouwmaterialen voorschieten. Zolang deze rekeningen niet zijn betaald, ben je rente verschuldigd. Meestal wordt dit ook "bouwrente" genoemd. Deze rente is wel fiscaal aftrekbaar.

Na het passeren van de hypotheekakte op 1 maart, kun je rekeningen van de aannemer gaan betalen. Je betaalt dan geen rente meer aan de aannemer, maar aan de hypotheekverstrekker. Je bent deze rente verschuldigd over het al opgenomen hypotheekbedrag. Voor deze rente gebruikt men de term "rente tijdens de bouw". Deze term wordt vaak verward met de term "bouwrente". Rente tijdens de bouw is fiscaal aftrekbaar.

Om te voorkomen dat je dubbele woonlasten hebt, van je huidige huis en van de nieuwbouwwoning, kun je een bedrag meefinancieren in de hypotheek. Dit wordt het "bouwrentedepot" genoemd. Uit dit bedrag wordt de rente tijdens de bouw voldaan. Rente die je betaalt over dit deel van je hypotheek is fiscaal niet aftrekbaar.

Bron: Hypotheker - Gelezen: 10028x - 31/10/2007 - [Omhoog]