Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

Inboedelwaardemeter

Relevante categorieënZoeken op tags


Voordelen:

Garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering;
De inboedelwaarde wordt eenvoudig vastgesteld;
Bij de aanschaf van nieuwe zaken hoeft geen wijziging te worden doorgegeven.
Nadelen:

Kans op oververzekering en de daarbij behorende te hoge premie.
Een inboedelwaardemeter is een door de verzekeraar opgesteld formulier. Aan de hand van gemiddelden wordt de inboedelwaarde vastgesteld. De verzekerde hoeft op het formulier alleen een aantal basisgegevens in te vullen, namelijk:

Leeftijd hoofdkostwinner;
Gezinssamenstelling;
Netto maandinkomen huishouden;
WOZ-waarde woning.
Het Verbond van Verzekeraars stelt elk jaar een inboedelwaardemeter op. De meeste verzekeraars gebruiken deze inboedelwaardemeter als leidraad

Gelezen: 6496x - 29/06/2007 - [Omhoog]