Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren » Kamers

Brandveiligheid op kamers

Relevante categorieënZoeken op tags


Brandveiligheid: Tips
 • Rook nooit in bed, dit is de meest voorkomende oorzaak van brand in huis.

 • Schaf één of meer rookmelders aan en spreek met je huisgenoten af wat je doet als de rookmelders af gaan.

 • Zorg dat iedereen in jouw huis weet waar de vluchtwegen zijn.

 • Het is belangrijk dat de vluchtwegen die er zijn, niet geblokkeerd worden door kasten, fietsen en dergelijke.

 • Denk je een gaslucht in huis te ruiken, waarschuw dan altijd het gasbedrijf of de brandweer en kijk uit met elektriciteit en vuur. Een klein vonkje, van bijvoorbeeld de telefoon, is al voldoende om een explosie te veroorzaken.

 • Gebruik geen spuitbussen in de buurt van vuur of een warmtebron.
 • Gebruik gas en elektriciteitsleidingen niet om dingen aan op te hangen.

 • Zorg voor voldoende afstand tussen kooktoestellen en brandbare materialen.

 • Gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur.

 • Zet de TV uit als je hem niet gebruikt. Laat hem dus niet stand-by staan.

 • Bij brand: sluit, nadat de brandweer is gebeld en je de andere bewoners van jouw huis hebt gewaarschuwd, ramen en deuren om uitbreiding van de brand te voorkomen. Immers, hoe minder trek, hoe minder snel de brand zich zal verspreiden.

 • Laat elektrische apparaten tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.

 • Kijk altijd uit met brandende kaarsen. Gebruik een goede kaarsenstandaard en zorg dat er zich geen brandbare materialen in de directe omgeving van de kaars bevinden.

 • Trek bij onweer de stekker uit je Tv-toestel, computer en audio-apparatuur.

Brandveilige woonruimte
De eisen waar je woonruimte in een studentenhuis of bij een hospita aan moet voldoen om als brandveilig te worden aangemerkt, staan in het bouwbesluit van het Ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. De gemeente neemt deze eisen over, maar verscherpt ze meestal en stelt aanvullende eisen. Om te weten te komen hoe het zit met de brandveiligheidseisen in jouw gemeente, kun je het best de plaatselijke brandweer bellen. Daar weten ze exact om welke eisen het gaat.

Als je woonruimte niet brandveilig is door de staat waarin deze verkeert, meld het dan bij je verhuurder en vraag hem zijn onderhoudsverplichtingen na te komen. Als dit geen resultaat heeft kun je de verhuurder een aangetekende brief sturen waarin je hem een bepaalde termijn gunt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Als ook dit geen effect heeft kun je aan de gemeente vragen de eigenaar te dwingen het noodzakelijke onderhoud te verrichten. Ook is het mogelijk om bij de kantonrechter te vorderen dat de verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen nakomt.

Wat te doen bij brand?
Een aantal producten is bijzonder handig om in huis te hebben zodat je snel in kunt grijpen als er brand ontstaat.

Een rookmelder zorgt ervoor dat je niet in je slaap overvallen wordt door brand. Rookmelders zijn al voor vijftien gulden te koop, en verkrijgbaar in huishoudelijke winkels. Zijn er geen vluchtwegen dicht bij je kamer, en woon je op de eerste of tweede verdieping? Dan kun je een touwladder aanschaffen om door het raam te kunnen vluchten. Touwladders kosten ongeveer honderdvijfenzeventig gulden.

Brandblussers voor thuis zijn er in drie varianten: poederblussers, kooldioxideblussers en sproeischuimblussers. Van de drie is de sproeischuimblusser in de meeste gevallen aan te raden: deze blusser is geschikt voor bijna alle brandgevaarlijke situaties in en rond je huis. Toch geldt een belangrijke uitzondering: voor branden ontstaan door elektriciteit moet een kooldioxideblusser gebruikt worden. Vanaf vijfendertig gulden kun je al een blusser kopen.

Als iemand in brand staat, moet je zorgen dat het vuur geen zuurstof meer krijgt. Je kunt een persoon die in brand staat op de grond leggen en heen en weer rollen. Ook een blusdeken om de persoon heen slaan dooft het vuur. Blusdekens kun je voor vijftig gulden aanschaffen.

Let op!
Probeer branden die ontstaan zijn door elektriciteit nooit te blussen met water. Ook oververhit vet en oververhitte olie kun je niet met water blussen.

Bron: brandveilig.com - Gelezen: 15986x - 17/07/2007 - [Omhoog]