Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Kopen

Kadaster

Relevante categorieën


 » Taxatie

Zoeken op tags


Het Kadaster geeft weer, in welke stukken de grond in Nederland verdeeld is en aan wie elk van deze grond toebehoort. Daarnaast geeft het informatie over hoe groot het grondoppervlakte is, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.

Het Kadaster registreert en informeert…
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving.

Tot 'registergoederen' behoren niet alleen onroerende zaken, zoals huizen en appartementen, maar ook roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. Kortom, het Kadaster registreert en informeert; er gaan gegevens in en er komt informatie uit.

Zelfstandig bestuursorgaan
Registreren, informeren, onderhouden en inrichten zijn sinds 1832 de taken van het Kadaster. Om al die taken beter uit te kunnen voeren, is het Kadaster sinds 1994 een zogenaamd 'Zelfstandig Bestuursorgaan' (ZBO). Dit betekent dat het Kadaster een publiekrechtelijke rechtspersoon is, die als organisatie zijn taken zelfstandig uitvoert.

Bron: Het Kadaster - Gelezen: 9481x - 29/06/2007 - [Omhoog]