Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Verkopen

Ik heb tijdelijk 2 woningen, wat zijn de gevolgen?

Relevante categorieën


 » Kopen

Zoeken op tags


 » Aftrek
Als u een andere woning koopt, kan het voorkomen dat u deze woning al hebt gekocht terwijl u nog in uw oude woning woont. Of u bent inmiddels verhuisd, maar u hebt de oude woning nog niet verkocht. Hierna leest u wat de gevolgen hiervan zijn voor uw aftrekmogelijkheden en het eigenwoningforfait.

Nieuwe woning staat leeg of is in aanbouw
Als u een nieuwe woning hebt gekocht die in aanbouw is of leegstaat, valt deze woning onder de eigenwoningregeling. U hoeft de waarde van de woning dan niet aan te geven in box 3 (voordeel uit sparen en beleggen). U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De nieuwe woning is in aanbouw of staat leeg in de periode dat u er nog niet in woont.

 • U gaat uiterlijk in 2009 in die woning wonen.

  Let op!

  Zowel voor uw oude als uw nieuwe woning hoeft u alleen het eigenwoningforfait aan te geven over de periode dat u daadwerkelijk in de woning woont. De rente over en kosten van de eigenwoningschuld en de periodieke betalingen voor bijvoorbeeld erfpacht mag u voor beide woningen aftrekken.

Uitzondering
Koopt u een woning waar u, bijvoorbeeld door een ingrijpende verbouwing, pas na 2009 in kunt gaan wonen? Dan is de eigenwoningregeling niet van toepassing. In dat geval valt de woning (en de bijbehorende schuld) in box 3. Dit geldt ook als u in 2007 redelijkerwijs kunt voorzien dat de nieuwbouw of verbouwing zoveel vertraging zal oplopen, dat u pas na 2009 in de nieuwe woning kunt gaan wonen.

Oude woning staat leeg en is nog niet verkocht
Bent u verhuisd naar uw nieuwe woning, staat uw oude woning sindsdien leeg en is deze nog niet verkocht? Dan valt de oude woning maximaal nog 2 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning verlaat, onder de eigenwoningregeling. U hoeft de waarde van de oude woning en de eigenwoningschuld dan niet aan te geven in box 3. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De oude woning is tot de verhuizing uw hoofdverblijf.

 • De oude woning staat vanaf de verhuizing leeg.

 • U biedt de oude woning daadwerkelijk te koop aan.


 • Let op!

  Zowel voor uw oude als uw nieuwe woning hoeft u alleen het eigenwoningforfait aan te geven over de periode dat u daadwerkelijk in de woning woont. De rente over en de kosten van de eigenwoningschuld en de periodieke betalingen voor bijvoorbeeld erfpacht mag u voor beide woningen aftrekken.

Bron: Belastingdienst - Gelezen: 16242x - 15/02/2008 - [Omhoog]