Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Energie

Grondwarmte

Relevante categorieënZoeken op tags


Grondwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Vooral in vulkanische streken (IJsland) liggen die op zo geringe diepte dat winning economisch lonend mogelijk is.

Ook in Nederland en België is deze techniek in opkomst, met name voor de temperatuurregeling in gebouwen. Grondwater, vaak op een diepte van zo'n 100 m, wordt opgepompt en 's winters gebruikt als (basis-)verwarming van gebouwen waarna het weer de bodem wordt ingepompt. In de zomer kan het grondwater dienen als koeling.

Grondwarmte of aardwarmte kan zowel direct gebruikt worden, bijvoorbeeld om te verwarmen en te koelen, maar ook voor de opwekking van elektrische stroom of in een warmtekrachtkoppeling. Met grondwarmte wordt zowel de wetenschappelijk technische bezigheden met grondwarmte als
de wetenschappelijke bezigheden met de thermische situatie van de aarde, geothermiek, bedoeld.

Economische aspecten

Het geringe gebruik van de overal voorhanden zijnde en van energieaanbod vrijwel kosteloze grondwarmte is gebaseerd op het feit dat zowel de warmtestroom, met ~0,06 Watt/m² alsook de temperatuurtoename met de diepte, met ~3°C/100 m in de toegankelijke delen van de aardkorst, afgezien van bijzondere locaties, dusdanig gering is dat het gebruik ervan met de tot nog toe geringe energieprijzen niet economisch rendabel was. De bewustwording van het CO2-probleem en de uitputting van de fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd, hebben geleid tot een sterkere verkenning en ontwikkeling van grondwarmtetechnologie.

Gezien de eigenlijke energie, de grondwarmte, kosteloos is, wordt de economische levensvatbaarheid van een grondwarmtetoepassing bovenal door de investeringskosten en de onderhoudskosten van de installatie bepaald.

Gelezen: 8523x - 01/01/1970 - [Omhoog]