Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Energie

Groene stroom

Relevante categorieënZoeken op tags


Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Er zijn verschillende manieren waarop groene stroom opgewekt kan worden, met behulp van

  • wind, met windturbines

  • waterturbines die werken bij een sluis in een rivier

  • het verbranden van biomassa, bijvoorbeeld snoeiafval of afvalhout uit de bouw of industrie

  • zonne-energie, zonnestroom

  • het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties

  • geothermische energie

  • golfslag-energie (in ontwikkeling)

  • getijdenenergie


Op dit moment, 2004, komt de meeste groene stroom uit biomassa uit bijstook, wind en waterkracht, in deze volgorde. De komende 20 tot 30 jaar zijn windmolens de enige techniek waarmee veel groene stroom is op te wekken. Bijna alle deskundigen spreken de verwachting uit dat elektriciteit uit de zon, met zonnepanelen, nog wel 20 tot 30 jaar op zich zal laten wachten. Zo lang duurt het voordat de zonnepanelen goedkoop genoeg zijn geworden om de stroom in prijs te laten concurreren met stroom uit wind of gewone centrales die aardgas, steenkool of biomassa verstoken. In 2007 voorspelden Europese deskundigen dat zonnestroom vanaf 2015 of 2017 volledig kan concurreren met marktprijzen van conventioneel opgewekte elektriciteit.

Groene stroom kan ook uit ouderwetse centrales komen. Daarin wordt vooral aardgas of steenkool verstookt. Als door de steenkool een deel biomassa wordt bijgemengd, mag een deel van de stroom als groene stroom worden verkocht.

Het idee achter groene stroom is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …) wordt verminderd. Daardoor neemt het broeikaseffect niet langer toe.

Daar groene stroom onuitputtelijk is, zal het ook beschikbaar zijn voor de volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval voor organische brandstoffen.

Bron: Wikipedia - Gelezen: 5896x - 01/01/1970 - [Omhoog]